Περιήγηση στο εργοστάσιο

Εξωτερικό εργοστασίου

yrtytr

tgreytr

Εργαστήριο επεξεργασίας

jghkut

iutyuy

factory (6)

ytuiyu

utyiuy

hjgituy

uytiuyo

factory (4)

iutuy

utyiuyoi

truytuy

gfhjytiu

Εργαστήριο Παραγωγής Μούχλας

utyiu

truyy

factory (9)

factory (5)

ytruytr

Εργαστήριο εγχύσεων

factory (2)

factory (1)

factory (7)